Monday, 18 June 2012

Masalah ketiadaan soalan kerja kursus, modul dsbg dalam blog ini.

Banyak pertanyaan dikemukakan, mengapa bukan semua soalan kerja kursus di muatkan di sini. Begitu juga, bukan semua modul ada di sini.

Jawapan :

Blog ini disediakan untuk memudahkan pensyarah mengirimkan apa-apa bahan samada soalan kerja kursus, modul, nota, pesanan, surat dan sebagainya. Mesyuarat telah memutuskan bahawa para pensyarah boleh menghubungi admin untuk memasukkan bahan-bahan sedemikian jika mereka berhasrat berbuat demikian.

Oleh itu, jika bahan-bahan sedemikian tiada di sini, sila tanya pensyarah berkenaan. Mungkin beliau tidak berhasrat menggunakan medium ini untuk menyampaikan maklumat. Admin hanya menerima dan menguruskan jika ada permintaan untuk memasukkan bahan. Itu sahaja. TQ


No comments:

Post a Comment