Saturday, 18 February 2012

PRAKTIKUM J-QAF

Assalamualaikum. wr. wbt.

Salam sejahtera kepada semua guru pelatih j-QAF yang sedang melalui sesi praktikum. Di sini suka saya memperbaharui ingatan yang sentiasa timbul setiap kali sesi ini berlangsung.

Sukacita diingatkan bahawa setiap guru pelatih perlu diselia mengikut bilangan yang tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan. Guru pelatih perlu berusaha "memberi ruang" secukupnya kepada pensyarah pembimbing untuk hadir menyelia. Berbagai-bagai alasan yang saudara/i berikan untuk mengelak diri atau melambat-lambatkan proses penyeliaan ini selesai akan menyukarkan guru pelatih sendiri akhirnya.

Alasan-alasan yang sering diberikan setiap tahun timbul pula untuk tahun ini. "Tuan, tak boleh datang sebab minggu ini minggu UBB" sedangkan kita tahu, bukan semua kelas menjalani UBB. "Tuan, minggu ini tak boleh menyelia kerana minggu ini sukan tahunan sekolah", sedangkan kita tahu sukan tahunan bukanlah mengambil masa sepanjang minggu, termasuk latihannya.

Kalau diikutkan peraturan, apabila penyelia hadir dan penyeliaan tidak dapat dijalankan, satu borang tertentu boleh ditulis dengan "AMARAN" pertama, kedua dan ketiga.

Sekian, semoga menjadi ingatan kepada semua guru pelatih. Ingat !, gejala ini adalah asam garam yang telah dilalui oleh penyelia setiap tahun, bukan perkara baru. Penyelia telah masak dengan liku-liku ini.

No comments:

Post a Comment