MODUL KURSUS

Modul PPG Dan PGSR

               1. PIM3101

                    Tajuk 1
                         Kulit
                         Agihan Waktu
                         Panel Penulis
                         Tajuk

                    Tajuk 2
                          Kulit
                         Agihan Waktu
                         Panel Penulis
                         Tajuk

               2. PIM3102

                    Unit 1

                         Kulit
                         Agihan Waktu
                         Panel Penulis
                         Tajuk

                    Unit 2

                         Kulit
                         Agihan Waktu
                         Panel Penulis
                         Tajuk

                    Unit 3

                         Kulit
                         Agihan Waktu
                         Panel Penulis
                         Tajuk

                    Unit 4
                        
                         Kulit
                         Agihan Waktu
                         Panel Penulis
                         Tajuk 4

                3. Modul PIM3105 Ibadah PGSR
                    Modul PIM3105 Ibadah PPG

                3. WAJ 3101 Tamadun Islam
               
                         Tajuk 1
                                      Kulit
                                      Agihan
                                      Tajuk 1
                                      Panel
                         Tajuk 2
                                      Kulit
                                      Agihan
                                      Tajuk 1
                                      Panel
                         Tajuk 3
                                      Kulit
                                      Agihan
                                      Tajuk 1
                                      Panel
                         Tajuk 4
                                      Kulit
                                      Agihan
                                      Tajuk 4
                                      PanelModul J-QAF Pendidikan Khas (Major) Unit 1
               1. Muka Depan
               2. Kata-kata Aluan
               3. Kandungan
               4. Panduan pelajar
               5. Agihan Tajuk
               6. Pengenalan
               7. Unit 1
               8. Rujukan
               9. Lampiran
              10. Panel Penggubal

Modul J-QAF Pendidikan Khas (Major) Unit 2

               1_Kulit
               2_Aluan
               3_Senarai isi
               4_Panduan Pelajar
               5_Agihan_Tajuk
               6_Pengenalan
               7_Tajuk1
               8_Tajuk2
               9_Tajuk3
               10_Tajuk4
               11_Rujukan
               12_Lampiran
               13_Panel_Penggubal


Modul J-QAF Pendidikan Khas (Minor) Unit 1
               1. Muka Depan
               2. Senarai Kandungan
               3. Kata-Kata Aluan
               4. Panduan Pelajar
               5. Agihan Tajuk
               6. Pengenalan.
               7. Isi
               8. Lampiran Lambang
               9. Lampiran Struktur
               10. Panel Penggubal
         
Modul J-Qaf Biasa B.Arab (Major) Modul 1
                1.Muka Depan
                2.FPK
                3.Hak Cipta
                4.Senarai Isi
                5.Peruntukan Jam Kuliah
                6.Pengenalan
                7.Ms 1-25
                8.Ms 26-42
                9.Ms 43-51
                10.Ms 52-83
                11.Ms 84-101
                12.Ms 102-116
                13.Ms 117-133
                14.Ms 134-135


Modul J-Qaf Biasa B.Arab (Major) Modul 2.

1. Kulit Modul 2
2. FPK
3. Arahan Modul
4. Senarai Kandungan
5. Tajuk Dan Peruntukan Masa.
6. Pengenalan Modul 2
7. Kemahiran Mendengar
8. Kemahiran Bercakap
9. Kemahiran membaca
10. kemahiran menulis
11. Nazrah 'Aammah Maharah Tadris
12. Tahsin Ittisal Maharah Tadris
13. Ta'lim Mushaghar
14. ta'lim Mukabbar
15. Rujukan
16 Panel penggubal


Modul Jqaf  mulai amblan Dec 2013